Grawe_Imoti
Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

ГРАВЕ Имоти

 
 
Immo

„ГРАВЕ имоти“ ЕООД е регистрирано през 2008 г. и е част от „ГРАВЕ Груп“, Австрия, концерн с над 186 годишна история.
Едноличен собственик на дружеството е „ГРАВЕ Имо Холдинг“. След успешното развитие на българското застрахователно дружество „ГРАВЕ България Животозастраховане“ настъпи подходящ момент за инвестиция на концерна в сферата на недвижимите имоти. Така през 2008 г. беше взето решение за изграждането на нова и модерна офис сграда на българския пазар. В рамките на две години това начинание получи реализация и през 2010 г. „ГРАВЕ Бизнес Център“ отвори врати. „ГРАВЕ Груп“ притежава значителен портфейл от недвижими имоти, като в последните 15 години се построиха нови и модерни офис сгради в над десет държави, сред които: Австрия, Хърватия, Унгария, Босна, Сърбия, България, Румъния, Молдова, Македония и други.