Inhalt:
SMS известяване
sms
Удостоверение за данъчно облекчение
Новини и събития
news
Дирекции продажби
map

Вижте местоположението на нашите офиси

Към нашите офиси
Животозастраховане
Животозастраховане

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е българско застрахователно дружество, 100% собственост на GRAWE Group, основана преди 186 години в Грац, Австрия.

Вече 15 години Дружеството предлага за Вас и Вашите деца разнообразие от Валутни Спестовно-Осигурителни Програми, даващи възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора.

Подробно описание на предлаганите от ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД продукти можете да откриете ТУК.

 
Общо застраховане
Общо застраховане

Grazer Wechselseitige Versicherung AG е австрийско застрахователно дружество, основоположник на GRAWE Group, създадено през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар.

От 2008 година чрез своя клон в България Дружеството предлага за Вашия дом и Вашия малък и среден бизнес разнообразие от застрахователни продукти, гарантиращи нужната Ви застрахователна защита.

Подробно описание на предлаганите от Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) продукти можете да откриете ТУК.

 
ГРАВЕ България Животозастраховане

София 1612, бул. Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358, 9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София)

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg