Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

Безплатно SMS известяване

 
 
flashing_phone

Уважаеми клиенти,
„ ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД въведе безплатно SMS известяване при дължима поредна премия по застраховка Живот.

За повече информация, позвънете на телефон 02/ 981 13 65, където можете и да актуализирате мобилния си номер.

Услугата е валидна за абонати и на трите мобилни оператора.