Прескачане на съдържание
grawe tree
Електронна форма за издаване на удостоверение за данъчно облекчение

Електронна форма за издаване на удостоверение за данъчно облекчение

Начин за получаване на удостоверението:

Означените с (*) полета са задължителни.

В отговор на Вашата заявка, ще получите писмо на e-mail адреса със заглавие [secmail] ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД и номер на полица. Същият съдържа препратка/ връзка, която е необходимо да отворите и да напишете случайно избрана парола, която да бъде с дължина 7 символа и да съдържа специален знак, главна буква и цифра (пример: Gr@we1234). След това може да изтеглите заявения документ.
Имайте предвид, че след отваряне на препратката, може да откриете подробна инструкция за отварянето на файла, налична на английски и немски език.

напр. застраховка, офис