Прескачане на съдържание
Важна информация и мерки във връзка с извънредната епидемична обстановка

Уважаеми клиенти и партньори,

ГРАВЕ България се присъединява към общите усилия за справяне с COVID-19 и за защита на здравето на клиенти и служители.
В тази връзка Ви информираме за следните промени в обичайния работен процес на компанията:

- Офисите на ГРАВЕ продължават да работят, но се преустановява свободният достъп на клиенти и външни лица на територията им.
- В случай на необходимост от лична среща, същата може да се състои след предварителна телефонна уговорка и при задължително спазване на всички изисквания относно дистанция и т.н.

Информация и съдействие по всякакви въпроси може да получите всеки работен ден между 9:00 и 17:00 на телефоните, налични в сайта ни:

https://www.grawe.bg/contacts/ 

https://www.grawe.bg/ofisi/ 

Всички запитвания могат да бъдат отправяни и на имейл адрес office@grawe.bg.

 

 

От Ръководството

напр. застраховка, офис