Financial data
Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

Отчет за платежоспособност и финансово състояние

 
 

 
 

Файлове:

Име на файла Дата Тип Размер на файла
Отчет за платежоспособност и финансово състояние към 31.12.2017 pdf 1,66 MB
Отчет за платежоспособност и финансово състояние към 31.12.2016 pdf 1,98 MB

Финансови показатели

 
 

Премиен приход на Граве България Животозастраховане ЕАД за периода 2001-2017 г. в лева

Застрахователни суми на Граве България Животозастраховане ЕАД за периода 2001-2017 г. в лева