Grawe_life
Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

 
 
Grawe_za nas

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г. Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД .