Grawe_comfort
Животозастраховане
Kontakt:

София 1612, бул.
Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

+359 2 9811365,9806358,9890044 +359 2 9890034 office@grawe.bg
Общо застраховане
Kontakt: +359 2 9890099 +359 2 9802209 office@grawe.bg
Inhalt:

GRAWE Comfort 20+

 
 

 
 
 

Основен информационен документ ОИД / KID

KID_20180101_GDB1.pdf

 
 

Първокласна грижа за здравето

Програмата GRAWE Comfort 20+ защитава не само Вашия живот, но едновременно с това Вашето здраве и здравето на Вашите деца. Освен стандартните покрития - доживяване срока на Програмата и смърт, с GRAWE Comfort 20+ си осигурявате първокласна грижа при настъпване на 20 тежки болести. По този начин, ако през срока на Програмата настъпи някоя от изброените 20 болести, ще Ви бъде изплатена пълната застрахователна сума, включително натрупаният допълнителен доход, която да послужи за по-добро лечение, болнично обслужване и последващо възстановяване.

„Плюс“ защита и за Вашите деца

Програмата GRAWE Comfort 20+ осигурява допълнителна „плюс“ защита при 12 тежки заболявания и на Вашите деца. Застрахователното покритие включва всички Ваши собствени и осиновени деца, включително все още неродени или неосиновени. За всяко дете се изплаща една четвърт от договорената застрахователна сума по Основната програма.

Допълнителни застрахователни покрития

Програмата GRAWE Comfort 20+ предлага допълнителни възможности за застрахователна защита, съобразени с Вашите потребности. Всички допълнителни пакети са самостоятелни и могат да се комбинират по Ваше желание с Програмата GRAWE Comfort 20+.

Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Comfort 20+ Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE Comfort 20+ гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на избраните от Вас лица. В случай на събитие с фатален край вследствие на злополука ще бъде изплатен двойния размер на застрахователната сума.

Осигуряване за „златната възраст”

Грижа за ,,златната възраст” означава своевременно да помислите за времето за заслужен отдих. Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране. Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Основна програма

Основната програма GRAWE Comfort 20+ се състои от следните покрития: доживяване на срока на Програмата; смърт през срока на Програмата; диагностициране на една от следните 20 (двадесет) тежки болести:
• Инфаркт на миокарда
• Аортно-коронарен байпас
• Карцином (злокачествен тумор)
• Инсулт
• Терминална бъбречна недостатъчност
• Трансплантация на органи или костен мозък
• Мултиплена (множествена) склероза
• Парализа
• Слепота (загуба на зрение)
• Хирургическа операция на аорта
• Хирургическа операция на сърдечна клапа
• Доброкачествен мозъчен тумор
• Кома
• Тежко чернодробно заболяване
• Тежко белодробно заболяване
• Загуба на крайници
• Тежка черепно-мозъчна травма
• Изгаряния от трета степен
• Загуба на говора
• Загуба на слуха

При настъпване на едно от следните събития: изтичане на Програмата, настъпване на някоя от двадесетте тежки болести, естествена смърт на застрахованото лице,
се изплаща еднократният размер на застрахователната сума включително и натрупаният до момента на настъпване на събитието допълнителен доход по Програма GRAWE Comfort 20+.
Двукратният размер на застрахователната сума, включително натрупаният до момента на настъпване на събитието допълнителен доход се изплаща при: смърт на застрахованото лице вследствие на злополука.

„Плюс“ защита и за Вашите деца

Покритието обхваща диагностициране на една от следните 12 (дванадесет) тежки заболявания:
• Карцином (злокачествен тумор)
• Терминална бъбречна недостатъчност
• Трансплантация на органи или костен мозък
• Парализа
• Слепота (загуба на зрение)
• Хирургическа операция на сърдечна клапа
• Доброкачествен мозъчен тумор
• Кома
• Загуба на крайници
• Тежка черепно-мозъчна травма
• Изгаряния от трета степен
• Загуба на слуха

При настъпване на едно от посочените заболявания, за всяко дете се изплаща една четвърт от застрахователната сума за случай на определено тежко заболяване на застрахованото лице (родителя), но не повече от 7 500 евро. Изплащането на съответната част от застрахователната сума за детето не променя договора.

Допълнителни пакети

Към Основната програма могат да се сключат и допълнителни застрахователни покрития, като в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита се предлагат различни варианти.

Допълнителен пакет „А“ включва:

Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука.

Допълнителен пакет „В“ включва:

Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на процент от застрахователната сума равен на процента на трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице, настъпила вследствие на злополука; Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука.

Вашите предимства с GRAWE:

Над 185 годишен опит в застраховането
Съвременни европейски продукти
Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
Инвестиране в твърда валута
Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании

Валутната Спестовно-Осигурителна Програма Ви дава възможност за:

•Надеждна форма на спестяване
•Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие
•Застрахователна защита на територията на целия свя
•Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация
•Ползване на данъчни облекчения

Според Вашите изисквания Вие избирате:

•Размерa на застрахователното покритие
•Вида и размера на допълнителните защити
•Размерa на застрахователната премия
•Срокa на Програмата
•Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
•Лицата, които да се възползват от застраховката

 
 

 
Име на файла Дата Тип Размер на файла
Брошура Grawe Comfort pdf 0,42 MB