Прескачане на съдържание
ГРАВЕ Генерална дирекция

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България)

София 1612, бул. Цар Борис III №1, ет. 5

T   +359 2 9811365, +359 2 9806358, +359 2 9890044

F   +359 2 9890034

E  office@grawe.bg

Офиси в страната

Офис Продажби София
гр. София
бул. Цар Борис III №1, ет. 1
тел.: 02 953 13 26
е-mail: sofia.sales2@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:00 
 

 

Офис Продажби Русе
ул. Райко Даскалов №32, ет.2
тел.: 082 871 112
моб.: 0898 417 963
e-mail: russe.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:00
 

 

Офис Продажби Пловдив
ул. Полк. Сава Муткуров №24, ет.1
тел.: 032 662 399
моб.: 0893 646 512
e-mail: plovdiv.sales2@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:00 

 

Офис Продажби Бургас
ул. Св. Св. Кирил и Методий №31, 
ет.1, офис 1
тел.: 056 833 667
моб.: 0892 273 775
e-mail: sales.burgas@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Варна
бул. Цар Освободител №21, ет.1
тел .: 052 699 050
моб .: 0893 646 502
e-mail: varna.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 12:00 
13:00 - 16:00  

 

Офис Продажби Габрово
ул. Възраждане №7
моб .: 0898 415 227
e-mail: sales.gabrovo@grawe.bg
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00  

 

Офис Продажби Ловеч
ул. Димитър Пъшков №8А
тел .: 068 600 418
моб .: 0892 245 369
e-mail: sales.lovech@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Харманли
ул. Рила № 8
тел .: 0373 820 52
моб .: 0898 413 712
e-mail: harmanli.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Кърджали
ул. Металург №4, ет.1, офис 3
тел .: 0361 221 15
моб .: 0892 275 126
e-mail: sales.kardjali@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Кюстендил
ул. Цар Освободител №27
тел .: 078 520 075
моб .: 0882 554 233
email: sales.kyustendil@grawe.bg
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Горна Оряховица
ул. „Сливница“ №3
тел.: 0892 27 51 13
e-mail: gornaoryahovica.sales@grawe.bg
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Стара Загора
ул. Иван Мирчев №8, ет.2
тел .: 042 648 866
моб .: 0892 275 127
e-mail: starazagora.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 12:00 
13:00 - 16:00  

 

Офис Продажби Благоевград
ул. Петко Д. Петков №10, ет. 1
тел .: 073 832 019
моб .: 0892 275 112
e-mail: blagoevgrad.sales@grawe.bg
Работно време: 
Понеделник - Петък
09:00 - 12:00 
13:00 - 16:00 

 

Офис Продажби Велико Търново
ул. Панайот Ангелов №6
тел .: 062 605 531
моб .: 0893 646 521
e-mail: velikotarnovo.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:00 

 

Офис Продажби Хасково
Лайфцентър, бул. Съединение №10,
ет.1, офис 1
тел.: 038 628 628
моб.: 0893 646 515
e-mail: haskovo.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:00 
 

 

Офис Продажби Плевен
ул. Сан Стефано №12, Бизнес център Кентавър, офис 2
тел.: 064 800 883
моб.: 0892 259 003
e-mail: pleven.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 12:00 
13:00 - 16:00  

 

Офис Продажби Гоце Делчев
ул. Александър Стамболийски №5
тел.: 0892 273 839
e-mail: sales.gocedelchev@grawe.bg
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00  

 

Офис Продажби Троян
пл. Възраждане, ТК "Чаршията", ет. 3
тел.: 0670 500 60
моб.: 0895 572 028
e-mail: sales.troian@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Свиленград
бул. България №111
тел.: 0379 630 02
моб.: 0895 572 026, 0877 998 832
e-mail: sales.svilengrad@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Враца
ул. Лукашов №11, ет.4
тел.: 092 620 129
моб.: 0893 646 520
e-mail: vraca.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

 

Офис Продажби Банско
ул. България № 22, ет.2, офис 2
тел: 0892 275 103
e-mail: bansko.sales@grawe.bg 
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 
 

 

Офис Продажби Добрич
ул. “Отец Паисий” № 23, ет. 2, офис 4
тел: 0877 414 340
e-mail: dobrich.sales@grawe.bg
Работно време:
Понеделник - Петък
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

напр. застраховка, офис