Прескачане на съдържание
Кариера
Твоята кариера в Граве

Кандидатствай сега

Кандидатура

Кандидатура

Не е задължително
Не е задължително

          Какво очакваме от Вас:

• Интерес в областта на продажбите на финансово-застрахователни продукти;

• Желание за активна комуникация и привличане на потенциални клиенти;

• Поддържане на дългосрочни бизнес отношения с настоящи клиенти на компанията;

• Мотивация за постигане на високи резултати;

• Желание за работа в екип;

• Отговорност и инициативност при изпълнение на служебните задължения;

• Предишен опит в директните продажби и застраховането се счита за предимство.

 

          Какво Ви предлагаме:

•Кариера в реномирана международна финансова компания, лидер на европейския и българския застрахователен пазар;

•Висококвалифицирано обучение по стандартите на „GRAWE Group“;

•Активна подкрепа на всеки етап от кариерата;

•Ясна перспектива за професионално развитие и кариера в компанията;

•Изключително атрактивно възнаграждение с бонусна система в съответствие с постигнатите резултати.

 

GRAWE - От 193 години на Ваша страна.

напр. застраховка, офис