Прескачане на съдържание
GRAWE Comfort 20+
Комбинация от животозастраховане и защита в случай на тежко заболяване

Comfort 20+ осигурява на Вас и най-близките Ви сигурност и стабилност в трудни времена.
 

Основна програма

Основната програма GRAWE Comfort 20+ се състои от следните покрития: доживяване на срока на Програмата; смърт през срока на Програмата; диагностициране на една от следните 20 (двадесет) тежки болести:

 • Инфаркт на миокарда
 • Аортно-коронарен байпас
 • Карцином (злокачествен тумор)
 • Инсулт
 • Терминална бъбречна недостатъчност
 • Трансплантация на органи или костен мозък
 • Мултиплена (множествена) склероза
 • Парализа
 • Слепота (загуба на зрение)
 • Хирургическа операция на аорта
 • Хирургическа операция на сърдечна клапа
 • Доброкачествен мозъчен тумор
 • Кома
 • Тежко чернодробно заболяване
 • Тежко белодробно заболяване
 • Загуба на крайници
 • Тежка черепно-мозъчна травма
 • Изгаряния от трета степен
 • Загуба на говора
 • Загуба на слуха

При настъпване на едно от следните събития: изтичане на Програмата, настъпване на някоя от двадесетте тежки болести, естествена смърт на застрахованото лице,
се изплаща еднократният размер на застрахователната сума включително и натрупаният до момента на настъпване на събитието допълнителен доход по Програма GRAWE Comfort 20+.
Двукратният размер на застрахователната сума, включително натрупаният до момента на настъпване на събитието допълнителен доход се изплаща при: смърт на застрахованото лице вследствие на злополука.

„Плюс“ защита и за Вашите деца

Покритието обхваща диагностициране на една от следните 12 (дванадесет) тежки заболявания:

 • Карцином (злокачествен тумор)
 • Терминална бъбречна недостатъчност 
 • Трансплантация на органи или костен мозък
 • Парализа
 • Слепота (загуба на зрение)
 • Хирургическа операция на сърдечна клапа
 • Доброкачествен мозъчен тумор
 • Кома
 • Загуба на крайници
 • Тежка черепно-мозъчна травма
 • Изгаряния от трета степен
 • Загуба на слуха
  

При настъпване на едно от посочените заболявания, за всяко дете се изплаща една четвърт от застрахователната сума за случай на определено тежко заболяване на застрахованото лице (родителя), но не повече от 7 500 евро. Изплащането на съответната част от застрахователната сума за детето не променя договора.

Допълнителни пакети

Допълнителен пакет „А“ включва:
Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука.

Допълнителен пакет „В“ включва:
Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на процент от застрахователната сума равен на процента на трайно загубена или намалена работоспособност на застрахованото лице, настъпила вследствие на злополука; Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука.

bulb
Първокласна грижа за здравето

GRAWE Comfort 20+ защитава не само Вашия живот, но едновременно с това Вашето здраве и здравето на Вашите деца. Освен стандартните покрития - доживяване срока на Програмата и смърт, си осигурявате и първокласна грижа при настъпване на 20 тежки болести. Ако през срока на Програмата настъпи някоя от изброените болести, ще Ви бъде изплатена пълната застрахователна сума, вкл. натрупания допълнителен доход, които да послужат за по-добро лечение, болнично обслужване и последващо възстановяване.

bulb
„Плюс“ защита и за Вашите деца

Програмата GRAWE Comfort 20+ осигурява допълнителна „плюс“ защита при 12 тежки заболявания и на Вашите деца. Застрахователното покритие включва всички Ваши собствени и осиновени деца, включително все още неродени или неосиновени. За всяко дете се изплаща една четвърт от договорената застрахователна сума по Основната програма.

bulb
Допълнителни застрахователни покрития

Предлагат се допълнителни възможности за застрахователна защита, съобразени с Вашите потребности. Всички допълнителни пакети са самостоятелни и могат да се комбинират по Ваше желание с Програмата GRAWE Comfort 20+.

bulb
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

bulb
Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE Comfort 20+ гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на избраните от Вас лица. В случай на събитие с фатален край вследствие на злополука ще бъде изплатен двойният размер на застрахователната сума.

bulb
Осигуряване за „златната възраст”

Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране. Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключи като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

bulb
Според Вашите изисквания Вие избирате

Размера на застрахователното покритие
Вида и размера на допълнителните защити
Размера на застрахователната премия
Срока на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застраховането
 • Съвременни европейски продукти
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване 
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие 
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация 
 • Ползване на данъчни облекчения
   

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис