Прескачане на съдържание
Заявка за издаване на Удостоверение за данъчно облекчение

Удостоверения за 2023 г. се издават след 01.01.2024 г.

Електронна форма за издаване на удостоверение за данъчно облекчение

Електронна форма за издаване на удостоверение за данъчно облекчение

Означените с (*) полета са задължителни.

С попълването и изпращането на настоящата заявка давате съгласието си да получите удостоверението на посочения по-горе имейл адрес във формат „.pdf“. В отговор на Вашата заявка ще получите писмо на e-mail адреса си със заглавие ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД и номер на полица. Същият съдържа архивиран файл и инструкция за отварянето му.

В случай че желаете да получите заявеното удостоверение и в оригинал, моля да посочите по-долу удобен за Вас офис на ГРАВЕ или на Вашия брокер, от където да получите документа, или в полето „Допълнителен коментар“ да попълните друг адрес, на който да го изпратим.

Начин за получаване на удостоверението:

напр. застраховка, офис