Прескачане на съдържание

GRAWE Business - Застраховка малък и среден бизнес

Нужна ви е оптимална застрахователна защита? Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) застава на Ваша страна и Ви помага да защитите бизнеса си и да продължите своето бъдещо развитие без да се безпокоите, че може да загубите това, което сте създали до сега. Ние ще бъдем с Вас и ще Ви осигурим защита при неблагоприятни обстоятелства, за да си възвърнете загубеното!

Могат да бъдат застраховани търговски и стопански обекти, посочени в брошурата с максимална площ 250 кв.м. С ГРАВЕ Бизнес могат да бъдат защитени и някои по-големи стопански обекти, като къщи за гости, ресторанти, детски градини, училища, пансиони, старчески домове, санаториуми и др. Тяхната максимална застрахователна площ трябва да бъде до 500 кв.м.

Ние Ви предлагаме допълнителна защита с възможност да застраховате и част, използвана за лична цел, като общата застрахована площ-търговска и лична не трябва да надхвърля 350 кв.м., а при обектите с площ до 500 кв.м. не трябва да надхвърля 600 кв.м.
Максимално необходимо условие за получаване на защита ГРАВЕ Бизнес е сключването на риска "Пожар". Останалите рискове/ раздели - Буря, Природни катастрофи, Вода от тръбни инсталации, Кражба чрез взлом и Счупване на стъкла могат да бъдат свободно избрани.

Основен информационен документ
напр. застраховка, офис