Прескачане на съдържание
GRAWE Life
Класическа застраховка Живот

Преди да изберете застраховка Живот е важно да знаете
какво искате да защитите с нея и какво можете да очаквате.

Запознайте се с продукта GRAWE Life.

Основна програма
Основната програма GRAWE Life се състои от следните покрития:
1. Застраховка „Живот“ със спестовен характер с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховкатa или смърт;
2. Допълнителна застраховка за освобождаване от плащане на премии по застраховка „Живот“ до края на срока й в случай на трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука.

Допълнителни пакети
Към Основната програма могат да се сключат и допълнителни застрахователни покрития, като в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита се предлагат различни варианти. Покритите рискове са:

 • Смърт вследствие на злополука - UTZ;
 • Tрайно загубена или намалена работоспособност, настъпила вследствие на злополука - UIZ;
 • Трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука - UI50Z;
 • Дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука - UHZ;
 • Дневни пари при болничен престой над 5 дни вследствие на заболяване или злополука - KHBZ;
 • Хирургическа операция вследствие на заболяване или злополука - KOBZ.
   
Star
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Life Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

star
Финансова сигурност за Вашите близки

Гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на избраните от Вас лица.

Star
Защита от непредвидени обстоятелства

GRAWE Life е най-доброто решение за защита от непредвидени обстоятелства. В случай, че претърпите злополука, с полученото обезщетение ще си осигурите средства за подпомагане на Вашето възстановяване и лечение.

Star
Допълнителни застрахователни покрития

Възможност за избор на разнообразни допълнителни покрития като настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука, смърт вследствие на злополука, болничен престой и др.

Star
Осигуряване за „златна възраст”

Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране.
Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Star
Според Вашите изисквания Вие избирате

Размера на застрахователното покритие
Вида и размера на допълнителните защити
Размера на застрахователната премия
Срока на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застраховането
 • Съвременни европейски продукти 
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване 
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие 
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация 
 • Ползване на данъчни облекчения
   

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис