Прескачане на съдържание
GRAWE Life
Класическа застраховка Живот

Преди да изберете застраховка Живот е важно да знаете
какво искате да защитите с нея и какво можете да очаквате.

Запознайте се с продукта GRAWE Life.

Основна програма
Основната програма GRAWE Life се състои от следните покрития:
1. Застраховка „Живот“ със спестовен характер с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховкатa или смърт;
2. Допълнителна застраховка за освобождаване от плащане на премии по застраховка „Живот“ до края на срока й в случай на трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука.

Допълнителни пакети
Към Основната програма могат да се сключат и допълнителни застрахователни покрития, като в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита се предлагат различни варианти. Покритите рискове са:

 • Смърт вследствие на злополука - UTZ;
 • Tрайно загубена или намалена работоспособност, настъпила вследствие на злополука - UIZ;
 • Трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука - UI50Z;
 • Дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука - UHZ;
 • Дневни пари при болничен престой над 5 дни вследствие на заболяване или злополука - KHBZ;
 • Хирургическа операция вследствие на заболяване или злополука - KOBZ.
   
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Life Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

Финансова сигурност за Вашите близки

Гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на избраните от Вас лица.

Защита от непредвидени обстоятелства

GRAWE Life е най-доброто решение за защита от непредвидени обстоятелства. В случай, че претърпите злополука, с полученото обезщетение ще си осигурите средства за подпомагане на Вашето възстановяване и лечение.

Допълнителни застрахователни покрития

Възможност за избор на разнообразни допълнителни покрития като настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука, смърт вследствие на злополука, болничен престой и др.

Осигуряване за „златна възраст”

Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране.
Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Според Вашите изисквания Вие избирате

Размера на застрахователното покритие
Вида и размера на допълнителните защити
Размера на застрахователната премия
Срока на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застраховането
 • Съвременни европейски продукти 
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване 
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие 
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация 
 • Ползване на данъчни облекчения
   

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис