Прескачане на съдържание
Life Insurance

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

За нас

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е българско застрахователно дружество, притежаващо лиценз за застрахователна дейност от 15.06.2000г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, №1, ет.5. Едноличен собственик на капитала на компанията е концернът GRAWE Insurance Group, основан през 1828 година в Грац, Австрия.
За своето над 190-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.
 

За нас
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Управителен съвет
Генова
Габриела Генова

Председател на Управителния съвет

Финансов директор

nadezhda shtereva
Надежда Щерева

Член на Управителния съвет

Оперативен директор

Петер Цайнцингер
Петер Цайнцингер

Член на Управителния съвет

Директор Продажби и Маркетинг

 

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Надзорен съвет
Д-р Гернот Райтер
Д-р Гернот Райтер

Председател на Надзорния съвет

Д-р Отмар Едерер
Д-р Отмар Едерер

Заместник-председател на Надзорния съвет

 

Д-р Михаел Дрексел

Независим член на Надзорния съвет
 

Граве България Животозастраховане ЕАД
Финансови показатели

2003 - 2020 г.

chart Premium income

2003-2020 г.

chart Insurance sum
Решение за неприемане на политика за ангажираност
напр. застраховка, офис