Прескачане на съдържание

GRAWE Protect - застраховка на домашно имущество

Вашето жилище показва Вашия индивидуализъм. В него заедно с близките Ви хора правите нещата, които Ви носят удоволствие и се чувствате  сигурни и защитени. Инвестирали сте време, усилия и средства, за да обзаведете дома си по свой вкус, така че да отговаря на Вашите потребности и стил на живот. Но животът често ни предлага неприятни изненади и за минути човек може да загуби това, което е градил с години. ГРАВЕ Ви предлага да защитите ценните и скъпи предмети във Вашето домакинство  като  мебели, електрически уреди, бижута и пари в брой. Така, дори в най-лошия случай, със застраховка GRAWE Protect може да си възвърнете цялото домашно имущество отново.
Застраховано е цялото Ви домашно имущество само в частно използвани жилища, като всички мебели, електроуреди, остъклението на жилището Ви, украшения, пари в брой, дрехи, както и нещата, принадлежащи на Вашите гости.

Покрити рискове и щети

fire
Раздел Пожар

Пожар, късо съединение, директен удар от мълния, индиректен удар от мълния, експлозия, имплозия, падане/удар на/от летателни апарати и техните части.

disasters, lightning
Раздел Природни бедствия

Буря, градушка, проливен дъжд, естествено натрупване на сняг и лед, срутване на скали/удар от камъни, свличане на земни маси.

water
Раздел Вода от тръбни инсталации

Изтичане на вода от тръбни инсталации и от прикрепените към тях устройства, изтичане на вода от аквариуми и водни легла.

burglar
Раздел кражба чрез взлом

При опит за извършване или извършена кражба чрез взлом, вандализъм, обикновена кражба и грабеж.

window
Счупване на стъкла

Щети възникнали при счупване на остъклението на сградата, стенни огледала, както и стъклените повърхности на мебели и картини.

person
Обща гражданска отговорност

Задължение за изплащане на обезщетение от Застраховащия във връзка с владеене на застрахованото жилище, подслоняване на външни лица и извършване на частни дейности в застрахованите помещения.

Раздел Природни катастрофи

Земетресение и наводнение

Покрити от застраховката разходи

При настъпила щета ГРАВЕ ще поеме разходите за предприемане на мерки, които Застраховащият е следвало да предположи за необходими за предотвратяване или намаляване на щетите при застрахователно събитие, дори и ако те не са довели до резултат.
 

ГРАВЕ ще покрие и разходите за:

  • ремонт;
  • алтернативно жилище;
  • гасене на пожар;
  • преместване и предпазване;
  • събаряне и разчистване;
  • депониране и почистване.

Допълнителна информация

Къде важи застраховката GRAWE Protect домашно имущество?


Застраховани са всички вещи, които се намират в посоченото в полицата жилище, както и характерните за съхранение вещи в килери, тавански помещения и градината.
Застраховката за домашно имущество, което е пренесено временно в друга сграда, но не за по-дълго от 6 месеца, важи и извън застрахования обект в рамките на Европа или на неевропейска средиземноморска държава. Застрахователната защита е ограничена до 10% от застрахователната сума и не важи за второ жилище на Застраховащия.

Между какви застрахователни пакети можете да избирате?


Ние предлагаме два варианта на защита – основен и максимален. При първия получавате добра базова защита, а с втория получавате защита срещу повече застрахователни рискове, както и по–голям размер допълнително обезщетени разходи във връзка със застрахователното събитие.

Как се извършва оценката на домашното имущество?


База за определяне на застрахователната сума е жилищната площ на застрахованото жилище. Според трите категории на обзавеждане – обикновено/семпло, средно и високо ниво се определя минималната застрахователна сума на квадратен метър жилищна площ в EUR.

Вашите лични предимства

Като клиент на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) Вие ще се ползвате с опита и познанията на ГРАВЕ Австрия - един от водещите концерни на австрийския застрахователен пазар с 190 годишни история и опит, притежаващ над 40 дружества в Централна и Източна Европа.

Предоставяме Ви много възможности за отстъпки, както и отстъпка за клиенти на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.

напр. застраховка, офис