Прескачане на съдържание
GRAWE Capital
Спестовна застраховка живот за едно лице с еднократна премия

GRAWE Capital е класическа застраховка "Живот", която Ви предлага застрахователна защита в случай на смърт,
комбинирана с дългосрочно натрупване на капитал и гарантирани плащания. 

Информация за продукта

Основна програма
Основната програма GRAWE Capital се състои от следните покрития:

  • При доживяване на срока на Програмата на посоченото в договора ползващо се лице се изплаща застрахователната сума, включително натрупаният доход от лихви и инвестиции;
  • При смърт на застрахованото лице през срока на Програмата на посоченото в договора ползващо се лице се изплаща застрахователната сума, включително натрупаният доход от лихви и инвестиции до момента.
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Capital Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал с еднократна вноска. Този капитал се формира, както от Вашата вноска, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE Capital гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции на лицата, които Вие сте посочили.
Програмата GRAWE Capital Ви осигурява не само изгодна форма на спестяване, но и застрахователна защита през целия срок на договора.

Осигуряване за „златна възраст”

Грижа за ,,златната възраст” означава своевременно да помислите за времето за заслужен отдих. Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Вашите предимства с GRAWE

Над 190-годишен опит в застраховането
Съвременни европейски продукти
Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
Инвестиране в твърда валута
Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис