Прескачане на съдържание

GRAWE House/ Apartment - Застраховка сграда/ етажна собственост

Вие притежаватe това, за което много хора мечтаят - собствен дом. Инвестирали сте много усилия, време и средства, за да изградите нещо стойностно, което да остане и за Вашите деца. Когато се случи нещо непредвидено като пожар, удар от мълния, наводнение, спукване на тръба, буря, проливен дъжд или градушка, със сигурност ще искате да имате възможност да си възвърнете всичко, в състоянието в което е било преди това. Именно решението за застраховка на Вашия дом Ви осигурява желаната защита. ГРАВЕ ще бъде до Вас и ще Ви помогне да си възвърнете това, което сте загубили в състоянието преди настъпване на застрахователното събитие. ГРАВЕ ще Ви помогне да изберете оптималния за Вас избор на застрахователна защита.
Застраховат се еднофамилни, многофамилни къщи/ блокове и апартаменти в режим на етажна собственост.

Покрити рискове и щети

fire
Раздел Пожар

Пожар, късо съединение, удар от мълния, експлозия, имплозия, падане/ удар на/ от летателни апарати и техните части, повреда на огражданията на сградата от неизвестни МПС (при застраховка на сгради).

disasters, lightning
Раздел Природни бедствия

Буря, градушка, проливен дъжд, естествено натрупване на сняг и лед, срутване на скали/удар от камъни, свличане на земни маси.

water
Раздел Вода от тръбни инсталации

Изтичане на вода от тръбни инсталации, намиращи се в застрахованата сграда/ застрахованите помещения.

person
Обща гражданска отговорност

Отговорността, произтичаща/ свързана с притежаването, управлението, надзираването, снабдяването, поддържането на чистота, осветлението, грижата за застрахования недвижим имот, включително намиращите се върху него сгради.

Раздел Природни Катастрофи

Земетресение и наводнение

Покрити от застраховката разходи

 

При настъпило застрахователно събитие, когато сградата е оценена според вътрешните правила на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) ние ще поемем разходите за възстановяване на имуществото в състоянието преди настъпването на щетата, включително и разходите за:

  • ремонт
  • алтернативно жилище, съответно за покриване на загубата на доход от наем,
  • гасене на пожар,
  • преместване и предпазване,
  • събаряне и разчистване,
  • депониране

В най-лошия случай при тотална щета - ГРАВЕ ще плати възстановяването на Вашето жилище.

Застраховане на сгради/ апартаменти в строеж

За времето, в което сградата се намира в строеж, се предоставя безпремийна защита максимум до 3 месеца, при условие, че продължителността на застраховката след този период е допълнително 1 година, т.е общо минимум 1 година допълнително след договорения безпремиен период.
За обекта, намиращ се в строеж, важи ограничена застрахователна защита съгласно Специални условия.

Допълнителна информация

Къде важи застраховка сграда GRAWE House/ GRAWE Apartment?

ГРАВЕ Ви предоставя застрахователна защита на територията на застрахования недвижим имот, посочен в полицата.

Между какви застрахователни пакети можете да избирате?

Ние предлагаме три варианта на защита – при застраховка Сграда/ Етажна собственост: основно, стандартно и максимално покритие. Разликата между тях е, че с втория и третия вариант Вие получавате по–голяма защита срещу повече застрахователни рискове, като например защита срещу рисковете от раздел Обща гражданска отговорност, проливен дъж, земетресение, както и по–голям размер допълнително обезщетени разходи във връзка със застрахователното събитие. 

Как се извършва оценката на сградата?

Оценката на сградата се извършва според вътрешните правила на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София), базиращи се на 190 годишния опит на утвърденото австрийско дружество Grazer Wechselseitige Versicherung AG.
Застрахователната сума се определя на базата на застроената площ и категории на строително изпълнение и оборудване.

Вашите лични предимства

Като клиент на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) Вие ще се ползвате с опита и познанията на ГРАВЕ Австрия - един от водещите концерни на австрийския застрахователен пазар с 190 годишни история и опит, притежаващ над 40 дружества в Централна и Източна Европа.

Предоставяме Ви много възможности за отстъпки, както и отстъпка за клиенти на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.

напр. застраховка, офис