Прескачане на съдържание
GRAWE Save
Надеждна форма на спестяване

Основна програма
Основната програма GRAWE Save се състои от следните покрития: 

 • Застраховка „Живот“ със спестовен характер с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховкатa или изплащане на пропорционална на броя на изминалите години част от застрахователната сума в случай на смърт; 
 • Допълнителна застраховка за освобождаване от плащане на премии по застраховка „Живот“ до края на срока й в случай на трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука. 


Допълнителни пакети
Към Основната програма могат да се сключат и допълнителни застрахователни покрития, като в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита се предлагат различни варианти. Покритите рискове са: 

 • Смърт вследствие на злополука - UTZ; 
 • Трайно загубена или намалена работоспособност, настъпила вследствие на злополука - UIZ; 
 • Трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука - UI50Z; 
 • Дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука - UHZ; 
 • Дневни пари при болничен престой над 5 дни вследствие на заболяване или злополука - KHBZ; 
 • Хирургическа операция вследствие на заболяване или злополука - KOBZ.
   
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Save Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE Save гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати пропорционална на броя на изминалите години застрахователна сума, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на избраните от Вас лица.

Допълнителни застрахователни покрития

Програмата GRAWE Save предоставя възможност за избор на разнообразни допълнителни покрития като настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука, смърт вследствие на злополука, болничен престой и други.

Осигуряване за „златна възраст”

Грижа за ,,златната възраст” означава своевременно да помислите за времето за заслужен отдих. Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Според Вашите изисквания Вие избирате

Размерa на застрахователното покритие
Вида и размера на допълнителните защити
Размерa на застрахователната премия
Срокa на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застраховането
 • Съвременни европейски продукти
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация
 • Ползване на данъчни облекчения

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис