Прескачане на съдържание
GRAWE RISK Life
Възможност за изгодно натрупване на капитал при хора с рискови професии

Основна програма

Основната програма GRAWE RISK Life се състои от следните покрития:

 • Застраховка „Живот“ със спестовен характер с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховката или смърт;
 • Допълнителна застраховка с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука;
 • Допълнителна застраховка с изплащане на пълната застрахователна сума при смърт, настъпила вследствие на злополука.
   

Допълнителни пакети

Към Основната програма може да се сключи допълнителна застраховка за хирургическа операция вследствие на заболяване или злополука.

Star
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE RISK Life Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал и е предназначена за хора с рискови професии. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

star
Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE RISK Life гарантира финансовата сигурност на хората, които обичате. Ако с Вас се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на избраните от Вас лица.

Star
Защита от непредвидени обстоятелства

Програмата GRAWE RISK Life е най-доброто решение за защита от непредвидени обстоятелства в случай, че упражнявате рискова професия като например шофьор, строител, моряк и други. В случай, че претърпите злополука, с полученото обезщетение ще си осигурите средства за подпомагане на Вашето възстановяване и лечение.

Star
Допълнителни застрахователни покрития

Програмата GRAWE RISK Life предоставя разнообразни допълнителни покрития като настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука, смърт вследствие на злополука, хирургическа операция.

Star
Осигуряване за „златна възраст”

Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране.
Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Star
Според Вашите изисквания Вие избирате

Размера на застрахователното покритие
Вида и размерa на допълнителните защити
Размера на застрахователната премия
Срока на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застраховането
 • Съвременни европейски продукти 
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване 
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие 
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация 
 • Ползване на данъчни облекчения
   
напр. застраховка, офис