Прескачане на съдържание
2 women, pointing at a globe

GRAWE Group

GRAWE Group
GRAWE Group - нарастваща сила

От основаването на нашата компания майка Grazer Wechselseitige Versicherung AG през 1828 г. са се случили много промени. От сдружение за взаимопомощ при пожар сме се превърнали в международна компания с разнообразни бизнес дейности. Днес обединяваме застрахователни компании, банки и компании за недвижими имоти.

190-годишната традиция носи със себе си отговорност, надеждност и стабилност. Гарантираме сигурност, независимост и честност за нашите клиенти в 13 страни от Централна и Източна Европа. Това е най-добре изразено от нашия девиз: "GRAWE – Застраховането на Ваша страна".

Нашата гама от услуги непрекъснато се обновява, модернизира и развива. Това ни позволява да устояваме на времето и големите промени. Това е точно това, с което нашата компания се характеризира - солидарност към традицията и откритост към иновациите!

GRAWE Group
История

Основаването на Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) през 1828 г. е тясно свързано с дейността на Ерцхерцог Йохан - по-младия брат на първия австрийски кайзер Франц I. Дружеството е създадено с решение на кайзера като "Имперско привилегировано взаимоспомагателно дружество срещу пожар", т.е. като сдружение за взаимопомощ при пожар.

След застраховките срещу пожар (1828г.), застраховките на мебели (1873г.) и застраховките на стъклописи (1877г.), през 1909 година в дейността на дружеството като четвърти дял е включена и застраховката срещу градушка.

През 1913 година, последната преди войната, GRAWE достига върха на своето тогавашно развитие.

През 1938 година в портфейла на дружеството влизат и застраховките Злополука, Гражданска отговорност и Каско. В периода след 1945 г. някогашното взаимоспомагателно дружество срещу пожар се превръща в модерна застрахователна компания.

През 1972 GRAWE прави и последната значима крачка при навлизането в различните застрахователни области, като включва животозастраховането в своята дейност. От тогава дружеството предлага на своите клиенти почти всички важни застрахователни продукти и по този начин им гарантира сигурност и защита във всякакви ситуации.

Чрез създаване на дъщерни застрахователни дружества, чрез закупуване на дялови участия в банки, на недвижимо имущество и инвестиционни дружества, GRAWE се превръща в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Австрия.

В продължение на 190 години, GRAWE не само устоява на световните войни, икономически рецесии и кризи, но и претърпява неимоверно развитие.

GRAWE Group
Дъщерни дружества
companies
GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG
Управителен съвет
Mag. Klaus Scheitegel
Маг. Клаус Шайтегел

Генерален Директор и Председател на Управителния съвет

Dr. Gernot Reiter
Д-р Гернот Райтер

Заместник Генерален Директор и заместник Председател на Управителния съвет

 

Mag. Gerald Gröstenberger
Маг. Гералд Грьостенбергер

Изпълнителен директор

 

MMag. Georg Schneider
Маг. Георг Шнайдер

Изпълнителен директор

 

GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG
Надзорен съвет
Dr. Philipp Meran
Д-р Филип Меран

Председател на Надзорния съвет

 

Проф. Маг. Д-р Йозеф Цехнер

Заместник-председател на Надзорния съвет

GRAWE Group
Финансови показатели

Начислени премии (в хил. EUR)

premium income

Брой договори

За последните 15 г. броят на застрахователните договори на GRAWE Group се е увеличил с близо 90 % и за 2017 г. е близо 4,3 милиона.

number of contracts

Изплатени обезщетения (в хил. EUR)

paid claims

Инвестиции (в хил. EUR)

Инвестициите на GRAWE Group за последните 15 г. са се увеличили с над 175%, като за 2017 г. те са били в размер на над 4,8 милиарда EUR.

Investments
i.e. vehicle insurance, consultant