Прескачане на съдържание
GRAWE Group
GRAWE Group - нарастваща сила

От основаването на компанията майка Grazer Wechselseitige Versicherung AG през 1828 г. са се случили много промени. От сдружение за взаимопомощ при пожар сме се превърнали в международна компания с разнообразни бизнес дейности. Днес обединяваме застрахователни компании, банки и компании за недвижими имоти.

Над 190-годишната традиция носи със себе си отговорност, надеждност и стабилност. Гарантираме сигурност, независимост и честност за нашите клиенти в 13 страни от Централна и Източна Европа. Това е най-добре изразено от нашия девиз: "GRAWE – Застраховането на Ваша страна".

Нашата гама от услуги непрекъснато се обновява, модернизира и развива. Това ни позволява да устояваме на времето и големите промени. Това е точно това, с което нашата компания се характеризира - солидарност към традицията и откритост към иновациите!

GRAWE Group
История

Основаването на Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) през 1828 г. е тясно свързано с дейността на Ерцхерцог Йохан - по-младия брат на първия австрийски кайзер Франц I. Дружеството е създадено с решение на кайзера като "Имперско привилегировано взаимоспомагателно дружество срещу пожар", т.е. като сдружение за взаимопомощ при пожар.

След застраховките срещу пожар (1828г.), застраховките на мебели (1873г.) и застраховките на стъклописи (1877г.), през 1909 година в дейността на дружеството като четвърти дял е включена и застраховката срещу градушка.

През 1913 година, последната преди войната, GRAWE достига върха на своето тогавашно развитие.

През 1938 година в портфейла на дружеството влизат и застраховките Злополука, Гражданска отговорност и Каско. В периода след 1945 г. някогашното взаимоспомагателно дружество срещу пожар се превръща в модерна застрахователна компания.

През 1972 GRAWE прави и последната значима крачка при навлизането в различните застрахователни области, като включва животозастраховането в своята дейност. От тогава дружеството предлага на своите клиенти почти всички важни застрахователни продукти и по този начин им гарантира сигурност и защита във всякакви ситуации.

Чрез създаване на дъщерни застрахователни дружества, чрез закупуване на дялови участия в банки, на недвижимо имущество и инвестиционни дружества, GRAWE се превръща в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Австрия.

В продължение на 190 години, GRAWE не само устоява на световните войни, икономически рецесии и кризи, но и претърпява неимоверно развитие.

GRAWE Group
Дъщерни дружества
Grawe Group
GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG
Управителен съвет
Mag. Klaus Scheitegel
Маг. Клаус Шайтегел

Генерален Директор и Председател на Управителния съвет

Dr. Gernot Reiter
Д-р Гернот Райтер

Заместник Генерален Директор и заместник Председател на Управителния съвет

 

MMag. Georg Schneider
Маг. Георг Шнайдер

Изпълнителен директор

 

MMag. Paul Swoboda
Маг. Паул Свобода

Изпълнителен директор

GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG
Надзорен съвет
Dr. Philipp Meran
Д-р Филип Меран

Председател на Надзорния съвет

 

Проф. Маг. Д-р Йозеф Цехнер

Заместник-председател на Надзорния съвет

GRAWE Group
Финансови показатели

Начислени премии (в хил. EUR)

Premium income Grawe Group

Брой договори

За последните 15 г. броят на застрахователните договори на GRAWE Group се е увеличил с над 55% и за 2022 г. е над 5,7 милиона.

Number of contracts

Изплатени обезщетения (в хил. EUR)

Paid claims

Инвестиции (в хил. EUR)

Инвестициите на GRAWE Group за последните 15 г. са се увеличили с над 85%, като за 2022 г. те са в размер на близо 5,3 милиарда EUR.

Investments
напр. застраховка, офис