Прескачане на съдържание
от 1828 г.
Историята на ГРАВЕ

190 години ГРАВЕ – историята на успеха на една институция от Щирия, Австрия

ГРАВЕ е основана преди 190 години. Този специален юбилей ни дава повод да Ви запознаем в бърз обзор по-отблизо с историята на нашата компания.

 

Herrengasse history photo
Исторически акварел на Генералната дирекция на ГРАВЕ на ул. Херенгасе в Грац

Ерцхерцог Йохан, по-малкият брат на Кайзер Франц I, е насърчавал програми за стопанско и социално развитие в Щирия. Освен това той е оказал и съществен принос към основаването на различни институции като например Техническия университет в Грац, музей на Щирия Ландесмузеум Йоанеум, музикалното общество Музикферайн в Щирия, Минно-геоложкия и металургическия университет в Леобен, както и Стопанската камара на провинцията. Самият той е управлявал образцово земеделско стопанство в „Брандхоф” в Горна Щирия, където се е зародила и специалната му връзка със земеделието. Визията му е създаване на „надеждна застрахователна защита за всички”.

Brandhoff building
Брандхоф в Марияцел, образцовото имение на ерцхерцог Йохан

През 1828 година с „императорски декрет” на неговия брат Кайзер Франц I са положени основите на ГРАВЕ. Това води до основаването на „Имперско привилегировано взаимоспомагателно дружество срещу пожар за Щирия, Каринтия и Карниола” [„k. k. privilegierte innerösterreichische Brandschaden-Versicherungs-Anstalt für Steiermark, Kärnten und Krain“], т.е. като сдружение за взаимопомощ при пожар.

„In der Eintracht Vieler liegt die Kraft, die das Gute bewirkt. Dazu beizutragen ist eines Jeden Aufgabe.“ (Erzherzog Johann, 1846)

„В единението на много хора лежи силата, която поражда доброто. Задача на всеки е да допринася за това.” (Ерцхерцог Йохан, 1846 година)

Основаващата се на взаимоспомагателните предохранителни мерки водеща идея е и тази, благодарение на която някогашното „взаимоспомагателно дружество срещу пожар” израства до една от най-успешните австрийски компании. Първият генерален директор на дружеството е Игнац, граф Атемс, губернаторът на Щирия. Тогава единствената дейност се състои в застраховането на сгради срещу пожар. В резултат на извънредно положителното развитие скоро ГРАВЕ започва да бъде управлявана като стопанско предприятие съгласно търговски принципи и разширява дейността си, като открива и други застрахователни направления. През 1869 година генерален директор става единственият син на ерцхерцог Йохан – Франц фон Меран. Той осъществява важни реформи в нашата тогава 40-годишна застрахователна институция, като въвежда например двустранното счетоводство.

След това 70-те години на XIX век са белязани от разширяването на съществуващото пожарозастраховане и разкриването на нови поделения. Поради доброто развитие тогавашните канцеларии престават да бъдат достатъчни – през 1895 година в присъствието на кайзер Франц Йозеф I тържествено е открита новопостроената Генерална дирекция на Herrengasse в Грац. И до днес тя е постоянното седалище на ГРАВЕ и оттогава градският пейзаж на Грац е немислим без нея. Сега вече и в архитектурно отношение достигаме центъра на Щирия.

GRAWE building inside
Изградената през 1895 година Генерална дирекция на Herrengasse в Грац

През 1909  година със застраховането срещу градушка започва работа четвъртото застрахователно поделение. През 1913 година вече се управляват над 100 000 застрахователни договора с обща застрахователна сума от около 956 милиона крони.

След Първата световна война атрибутът „императорско-кралски” трябва да отпадне и след лишаването от Долна Щирия „Взаимоспомагателното застрахователно дружество в Грац” [„Wechselseitige-Versicherungs-Anstalt in Graz“] трябва да се справи със загубата на около 50 000 застрахователни полици.

Сериозни проблеми поражда и присъединяването на Австрия към Третия райх – така предприятието се обединява със „Щайрер-Ферзихерунгс-АГ” [„Steirer-Versicherungs-AG“] и „Бургенлендише Ферзихерунгсанщалт” [„Burgenländische Versicherungsanstalt“] и променя наименованието си във „Векселзайтиге Ферзихерунгсанщалт Зюдмарк” [„Wechselseitige Versicherungsanstalt Südmark“], като открива и първите дирекции за провинции във Виена, Линц, Залцбург и Инсбрук. Продуктовата гама се разширява междувременно до 13 вида застраховки с налагането на застраховката „гражданска отговорност и покъщнина”.

Сред безпорядъка след Втората световна война се взема решение застрахователната институция да бъде поведена към бъдещето по отъпкани, но и нови пътища. От 1946 година длъжността президент на Векселзайтиге Ферзихерунгсанщалт в Грац заема правнукът на ерцхерцог Йохан – д-р Франц фон Меран.

От 1969 година дружеството вече се нарича „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг”. За да се отдаде заслужена почит към първоначалната водеща идея на ерцхерцог Йохан, „взаимоспомагателността” е втъкана и в създаденото през 1987 година ново лого на „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг ауф Гегензайтигкайт” [„Grazer Wechselseitigen Versicherung auf Gegenseitigkeit“]. Временно последният етап на разширението на гамата от предлагани продукти е въвеждането на животозастраховането през 1972 година. С това оттогава „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг” развива всички важни застрахователни дейности без медицинските застраховки.

Logo Grazer 1987 Gegenseitigkeit
Създаденото през 1987 година ново лого

През ранните 90 години на ХХ век ГРАВЕ разширява дейността си и върху недвижимите имоти и финансовите услуги и оттогава бележи успех и в трите сфери. Допълнително застрахователната дейност изживя експанзия и на нововъзникващи пазари. Първата дъщерна компания в чужбина – днешната ГРАВЕ Заваровалница – започва дейност през 1990 година в Словения; през годините я последват нови филиали в Хърватия, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Баня Лука, Молдова, Черна гора и Македония. От 1992 година „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт” доразвива застрахователната дейност като оперативно акционерно дружество. Всички акции на акционерното дружество се притежават от продължаващото да съществува взаимоспомагателно застрахователно обединение („ГРАВЕ Фермьогенсфервалтунг” [„GRAWE-Vermögensverwaltung“]).

Днес ГРАВЕ преследва заедно с група ГРАВЕ мултибранд стратегия и обединява застрахователни компании, финансови услуги и недвижими имоти под един покрив. Съзнавайки отговорността към водещата идея на ерцхерцог Йохан, устойчивото фирмено развитие продължава да стои на преден план. Погледът в бъдещето със съзнанието за богатата история позволи на Грацер Векселзайтиге скока от регионален застраховател на щети от пожар, отвъд границите на Щирия, до място сред най-големите австрийски застрахователни компании.

Следвайки традицията, и днес начело на надзорния съвет на концерна като председател е пряк потомък на ерцхерцог Йохан – д-р Филип Меран. Неговият чичо и правнук на ерцхерцог Йохан – д-р Франц Харнонкурт-Унферцагт – е почетен президент на ГРАВЕ.

напр. застраховка, офис