Прескачане на съдържание
Животозастраховане

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

 

Данни на фирмата:
ДДС номер: BG130321963 
EИК: 130321963 

Банкови сметки:
БАНКА-ПАРТНЬОР: Обединена Българска Банка АД
IBAN в BGN: BG94RZBB91551060246113 
IBAN в EUR: BG45RZBB91551460246186 
BIC: RZBBBGSF

Общо застраховане

Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София)
  

Данни на фирмата:
ДДС номер: BG201483148 
ЕИК: 201483148

Банкови сметки:
БАНКА-ПАРТНЬОР: Обединена Българска Банка АД
IBAN в BGN: BG97RZBB91551003127900 
IBAN в EUR: BG41RZBB91551403127905 
BIC: RZBBBGSF

напр. застраховка, офис