Прескачане на съдържание
Women from three generations
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

Животозастраховане

Продукти
Животозастраховане

Вече 20 години Дружеството предлага за Вас и Вашите деца разнообразие от Валутни Спестовно-Осигурителни програми, даващи възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора.

Продукти

product image two hands and graph

GRAWE Smart Invest 4U

Интелигентната инвестиция за Вас!
Women from three generations

GRAWE Life

Защита за Вас и тези, които обичате
A woman smiling

GRAWE Comfort 20+

Първокласна защита за Вашия живот и здраве
Two kids sitting on a tree

GRAWE Start

Успешен старт и сигурно бъдеще за Вашето дете
A Man and a woman reading documents

GRAWE Save

Защита в комбинация с висока валутна спестовност
A couple hugging

GRAWE Family

Валутна спестовно-осигурителна програма за две лица
Business woman sitting in an office

GRAWE Capital

Сигурна и лесна форма на спестяване с еднократна вноска
A man working with a mask

GRAWE RISK Life

Защита и сигурност за хора с рискови професии

Важна информация

Forms
ФОРМУЛЯРИ

General conditions
ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

КЛАУЗИ И ОПЦИИ

ЗАКОНОВА РАМКА

БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

напр. застраховка, офис