Прескачане на съдържание
Women from three generations
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД

Животозастраховане

Продукти
Животозастраховане

Вече 20 години Дружеството предлага за Вас и Вашите деца разнообразие от Валутни Спестовно-Осигурителни програми, даващи възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора.

Продукти

Women from three generations

GRAWE Life

Защита за Вас и тези, които обичате
A woman smiling

GRAWE Comfort 20+

Първокласна защита за Вашия живот и здраве
Two kids sitting on a tree

GRAWE Start

Успешен старт и сигурно бъдеще за Вашето дете
Businessman sitting on a desk

GRAWE ProFIT

Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд
A Man and a woman reading documents

GRAWE Save

Защита в комбинация с висока валутна спестовност
A couple hugging

GRAWE Family

Валутна спестовно-осигурителна програма за две лица
Business woman sitting in an office

GRAWE Capital

Сигурна и лесна форма на спестяване с еднократна вноска
A man working with a mask

GRAWE RISK Life

Защита и сигурност за хора с рискови професии

Важна информация

Forms
ФОРМУЛЯРИ

General conditions
ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Precontract information
ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

text box
ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

Postcard
КЛАУЗИ И ОПЦИИ

bulb
ЗАКОНОВА РАМКА

bank accounts
БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

KIDs
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

напр. застраховка, офис