Прескачане на съдържание
GRAWE Family
Защита върху живота на две лица

Основна програма
Основната програма GRAWE Family се състои от следните покрития: 

 • При доживяване от застрахованите лица на срока на Програмата на посоченото в договора ползващо се лице се изплаща застрахователната сума, включително натрупаният доход от лихви и инвестиции;
 • При смърт на едно от застрахованите лица или едновременната смърт на двете застраховани лица през срока на Програмата на посоченото в договора ползващо се лице се изплаща застрахователната сума, включително натрупаният доход от лихви и инвестиции до момента.

Допълнителни пакети 
Към Основната програма могат да се сключат и допълнителни застрахователни покрития, като в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита се предлагат различни варианти. Покритите рискове са:

 • Смърт вследствие на злополука - UTZ; 
 • Tрайно загубена или намалена работоспособност, настъпила вследствие на злополука - UIZ; 
 • Трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука - UI50Z; 
 • Дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука - UHZ; 
 • Дневни пари при болничен престой над 5 дни вследствие на заболяване или злополука - KHBZ; 
 • Хирургическа операция вследствие на заболяване или злополука - KOBZ.
   
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Family е Валутна Спестовно-осигурителна Програма, която предоставя едновременно защита за две лица и възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори.

Финансова сигурност за Вашите близки

Програмата GRAWE Family е изключително подходящ продукт за семейни двойки, бизнес партньори, роднини или приятели, които получават една Програма, защитаваща живота на две лица. Ако с едното лице или с двете лица едновременно се случи най-лошото, GRAWE ще изплати цялата застрахователна сума, независимо от броя на платените премии, включително натрупания допълнителен доход от инвестиции, на посочените ползващи се лица.

Защита от непредвидени обстоятелства

Най-доброто решение за защита от непредвидени обстоятелства едновременно върху живота на две лица. Получената сума при настъпване на злополука или друго непредвидено събитие ще осигури средства за подпомагане на възстановяването и лечение.

Допълнителни застрахователни покрития

Възможност за избор на разнообразни допълнителни покрития за всяко едно от двете застраховани лица по отделно, като настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука, смърт вследствие на злополука, болничен престой и други.

Осигуряване за „златна възраст”

Добре е да започнете да спестявате сега, когато сте в активна възраст, за да си осигурите спокойствие и финансова независимост след пенсиониране.
Вие имате възможност да се възползвате от пенсионната (рентна) опция GRAWE Pension, която може да се сключва като продължение на Програмата. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал. Вие избирате подходящия за Вас вариант.

Според Вашите изисквания Вие избирате

Размера на застрахователното покритие
Вида и размера на допълнителните защити
Размера на застрахователната премия
Срока на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застраховането
 • Съвременни европейски продукти 
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване 
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие 
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация 
 • Ползване на данъчни облекчения
   

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис