Прескачане на съдържание
GRAWE Start
Застраховка за деца

Знаем, че финансовото бъдеще на най-младите е важно. Избирайки GRAWE Start вие им осигурявате добра подкрепа и успешен финансов старт.

Основна програма

Основната програма GRAWE Start се сключва върху живота на детето (застраховано лице 1) и се състои от:

 • Спестовна застраховка „Живот“ с валутна клауза и с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховката или възстановяване на платените премии в случай на смърт през срока на застраховката - ERB1
 • Допълнителна застраховка Злополука с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука - UI50Z.

Програмата GRAWE Start може да бъде сключена за дете на възраст от 0 до 14 години, като крайната му възраст при изтичане на срока трябва да е между 18 и 25 години.

Допълнителен пакет

При Програма GRAWE Strart е възможно сключването на Допълнителен пакет "Злополука" за застраховащия, като в този случай той е и застраховано лице 2. Застрахователната сума по Допълнителния пакет Злополука е равна на застрахователната сума по Основната програма.

Покрити рискове:

 • При смърт на застраховано лице 2 вследствие на злополука през срока на застраховката, на застраховано лице 1 се изплаща застрахователната сума по Допълнителния пакет Злополука - UTZ;
 • При трайно загубена или намалена работоспособност на застраховано лице 2 в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука, то се освобождава от плащане на премии по спестовна застраховка „Живот“ до края на срока на застраховката - UI50p.

Сключването на допълнителен пакет Злополука е възможно за застраховано лице 2 в случай, че неговата възраст при сключване на застраховката е между 18 и 65 години, а крайната му възраст при изтичане на програмата е макс. 75 години.

four squares
Инвестиция в бъдещето на децата ни

GRAWE Start е застрахователна Програма за деца, която дава възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора, както за детето, така и за Вас като застраховащ. Избирайки GRAWE Start, Вие като негов близък роднина, участвате активно в планирането на неговото бъдеще.

four squares
Надеждна форма на спестяване

Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Start Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал за Вашето дете. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори. GRAWE предлага различни схеми на изплащане на натрупания капитал при изтичане срока на Програмата - еднократно или под формата на рента (стипендия).

four squares
Успешен финансов старт за Вашето дете

При изтичане на Програмата GRAWE Start, Вашето дете ще е на възраст между 18 и 25 години според избрания от Вас срок и ще получи целия натрупан капитал, включително натрупания доход от инвестиции. Инвестиция за по-добро образование, успешен финансов старт, околосветско пътешествие, автомобил, жилище... всяко дете заслужава да сбъдне мечтите си!

four squares
Защита от непредвидени обстоятелства

Програмата GRAWE Start предлага защита от непредвидени обстоятелства не само за Вашето дете, но и за Вас като застраховащ.
Сключвайки Допълнителен пакет Злополука, Вие получавате допълнителна защита при смърт вследствие на злополука и освобождаване от плащане на премии при настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука.

four squares
Според Вашите изисквания Вие избирате

Размерa на застрахователното покритие
Вида и размера на допълнителните защити
Размерa на застрахователната премия
Срокa на Програмата
Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента
Лицата, които да се възползват от застраховката

Вашите предимства с GRAWE

 • Над 190-годишен опит в застрахованетo
 • Съвременни европейски продукти
 • Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения
 • Инвестиране в твърда валута
 • Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании
 • Надеждна форма на спестяване
 • Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие
 • Застрахователна защита на територията на целия свят
 • Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация
 • Ползване на данъчни облекчения

За примерни варианти за сключване на застраховка, можете да се свържете с най-близкия офис на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД.  

напр. застраховка, офис