Прескачане на съдържание
Уважаеми клиенти,
С настоящето Ви уведомяваме за настъпила промяна на банковите сметки на двете дружества, считано от 13.05.2024 г., както следва:
Животозастраховане

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
  

Данни на фирмата:
ДДС номер: BG130321963 
EИК: 130321963 

Нови банкови сметки:
БАНКА-ПАРТНЬОР: Обединена Българска Банка АД
IBAN в BGN: BG92UBBS81551060246113 
IBAN в EUR: BG43UBBS81551460246186 
BIC: UBBSBGSF

Общо застраховане

Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София)
  

Данни на фирмата:
ДДС номер: BG201483148 
ЕИК: 201483148

Банкови сметки:
БАНКА-ПАРТНЬОР: Обединена Българска Банка АД
IBAN в BGN: BG95UBBS81551003127900 
IBAN в EUR: BG39UBBS81551403127905 
BIC: UBBSBGSF

warning

 

Вноски в брой могат да се извършват само с коректно написан нов IBAN номер на сметките.

Сметките, посочени във вече издадени полици ще бъдат активни до 31.12.2024 г. за клиенти физически и юридически лица. След тази дата преводи, направени по тези сметки, няма да могат да бъдат осъществени и ще бъдат връщани автоматично на наредителя.

Уважаеми клиенти, поради повишаване на банковите такси за преводи на каса, ние като Ваш дългогодишен и доверен партньор, Ви съветваме да правите плащанията си към Граве чрез онлайн банкиране.

Така Вие ще спестите време и енергия, ще може да заплащате от всяка точка на света и ще имате винаги във Вас информация за всички операции.

напр. застраховка, офис