Прескачане на съдържание
GRAWE NEWSROOM

Пред Money.bg говори София Лубани-Караначева - Директор продажби София 2 в ГРАВЕ България

19. май 2023

София Лубани-Караначева е директор в ГРАВЕ България. GRAWE е 195 годишна австрийска застрахователна компания с фокус върху спестовното и инвестиционното животозастраховане. Самата Австрия сa доверява на GRAWE, като инвестира в нейните фондове. За своето над 195-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.

Застрахователният експерт Лубани-Караначева казва, че приема за мисия чрез своята дейност да повлияе положително на животозастрахователната култура на българите. Това според нея означава повече българи да бъдат защитени, повече деца да имат детски спестовни застраховки и повече възрастни хора да имат спокойни от към финансово измерение старини.

Имаме ли готовност да платим скъпо струваща операция или лечение на тежко заболяване или злополука, ако се случи на нас или на член от семейството ни? Ще намалеят ли приходите ни, ако изпаднем във временна или трайна нетрудоспособност? Защитили ли сме финансово децата си или близките си, които са финансово зависими от нас, ако с нас се случи най-лошото? Как виждаме своите „златни години“? Именно животозастраховането дава решение в четирите аспекта, засягащи най-ценното ни - здравето, живота, децата ни и нашите старини, категорична е застрахователният експерт София Лубани-Караначева. 

"Рисковите застраховки ни дават възможност да платим за защита. Платените премии по тях не се спестяват. Спестовните застраховки живот са комбинация от спестяване и финансова защита над здравето и живота ни. Различните спестовно-осигурителни програми предлагат различни защити", коментира тя за Money.bg

Инвестиционните застраховки предстваляват комбинация от инвестиция в първокласни инвестиционни фондове, под управлението на професионалисти и застраховка живот, към която могат да бъдат добавени допълнителни защити в случай на заболяване или злополука. За всеки човек има индивидуално решение и всеки може да получи сигурността и спокойствието, от които се нуждае. Важното е да изберем стабилна и доказала се компания, на която да се доверим.

"Дали да притежаваме застраховка живот или не е като да се питаме, какво бихме предпочели, ако с нас или член на семейството ни се случи заболяване или злополука – да получим пари от застрахователна компания или да теглим кредити, да прибягваме до фондонабиране, да разпрадаваме имотите си", подчертава Лубани-Караначева. Застраховката живот е разумен избор, който можем да направим, когато все още сме здрави.

Имат ли българите застрахователна култура?

Проучване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) показва, че 63% от българите нямат сключена застраховка "Живот", а 32% от сключилите са го направили във връзка с кредит. Статистиката на Комисия по финансов надзор показва, че при малко повече от 80% дял на общото застраховане, 65% са застраховки на МПС - гражданска отговорност и каско, като едната е задължителна. Колата ни е по-важна дори от дома, в който живеем, както и от   здравето и живота ни - нашият и на най-близките ни хора.

"Това е парадокс, защото за българите най-ценни са здравето и живота - собственият, на семейството, на децата ни. Защо сключваме застрахова „Каско“ на автомобила си? Плащаме застрахователна премия всяка година, и ако се  наруши целостта на колата ни, да получим от застрахователната компания много по-голяма сума от платената застрахователна премия, да я отремонтираме и тя отново да е здрава. Застраховката живот е същото, но е за нас, за нашето здраве, за нашето семейство, за нашите деца", казва застрахователният експерт.

Застрахователната култура на българина от друга гледна точка

Как се изгражда една (застрахователна) култура? Кой я изгражда в обществото ни? Достига ли до хората професионална и качествена информация? Това са едни от най-важните въпроси, по които директорът в ГРАВЕ България смята, че браншът трябва да продължи да работи.

"Личното ми мнение е че изграждането на една култура е отговорност и ангажимент на специалистите и експертите в съответния бранш. Тук идва и следващият важен въпрос - Има ли в България достатъчно специалисти застрахователни консултанти и агенти, които да работят с фокус върху животозастраховането? Именно те са разпространителите на животозастрахователни продукти и имат важната мисия да повишават животозастрахователната култура на хората, с които се срещат."

Проучването на АБЗ показва, че 40% от анкетираните лица не са достатъчно информирани

"За много българи застраховка живот означава при смърт децата им да получат пари. Те изобщо не знаят, че могат да спестяват или да инвестират парите си, като в същото време и да бъдат финансово защитени от неблагоприятни събития с тяхното здраве или живот. Не знаят, че една застраховка живот с по-широк спектър от защити ще им спести изпадане в несъстоятелност, теглене на кредит, фондонабиране, разпродажба на активи и имоти" разяснява Лубани-Караначева.

Как стои пазарът на застраховки в България, спрямо средноевропейските нива?

В развитите пазари животозастраховането има водеща позиция. Например, за Западна Европа е около 56% от общия премиен приход. Разликата с България е осезаема, а съотношението – обратно. У нас делът на общото застраховане надхвърля 80% по данни на Комисията за финансов надзор. Последни проучвания показват повишаване на доверието на българите в застрахователните компании.

Позитивна тенденция на нарастване се наблюдава и при животозастрахователния сектор. Делът му достига 19% от пазара през 2021 година, а само година по-рано е бил 15%. Показателен е и силно изпреварващия общото застраховане темп на растеж на премийния приход - 38% на годишна база, което е похвално.

Финансовата грамотност и застраховането вървят ли "ръка за ръка"?

Застрахователната грамотност е част от финансовата грамотност. Защитата от непредвидени разходи, свързани с лечение и делегирането на тази финансова отговорност на застрахователна компания, дава финансова сигурност и спокойствие на хората, които притежават застрахователни полици. Спестяването и инвестирането в животозастрахователни програми е и диверсификация на вложенията ни, както и защита на активите ни, защото при застрахователно събитие не се налага да разпродаваме имоти и други активи, които притежаваме, а получаваме обезщетение от застрахователната компания, в която сме застраховани", подчертава животозастрахователният консултант София Лубани Караначева.

Директорът в ГРАВЕ България допълва, че притежаването на животозастрахователни продукти играе и възпитателна роля върху следващите поколения. Децата се научават да спестяват и инвестират стратегически и дългосрочно по примера на родители си. Учат се и да избират сигурно място за парите си, а именно големи и доказали се животозастрахователни компании с дългогодишен опит и традиции в управлението на финанси и грижата за човешкия живот от финансова гледна точка. Изграждат се навици в тях за регулярно заделяне на средства, вместо да изхарчат всичките си пари и да нямат буферен капитал при извънредна ситуация. Защото е изключително важно да имат по-ясно и по-предвидимо финансово бъдеще.

Кои са най-популярните и кои са най-непопулярните застраховки живот

По статистически данни на КФН към края на 2022 година се наблюдава следното процентно разпределение на застраховки живот: 38,4% Застраховка живот и "рента", 35,4% Застраховки живот, свързана с инвестиционен фонд, 16,5% Застраховка "заболяване", 6,2% допълнителна застраховка, 2,5% "злополука", 1% женитбена и детска.

Застраховките живот с инвестиционен характер реализират сериозен ръст и популярност през последните години и това се дължи на редица фактори:

  • Все повече хора искат да запазят покупателната способност на парите си, инвестирайки в първокласни инвестиционни фондове под професионалното управление на специалисти.
  • Все повече застрахователни компании вече не предлагат спестовни, а само инвестиционни застраховки живот.
  • Все повече българи разбират, че нямат полза парите им да стоят в банка и търсят алтернатива на този навик, наложен от поколения назад.

"По традиция българите са много грижовни към своите деца. Ниският процент на Женитбена и детска застраховка живот показва, че родителите, бабите и дядовците не разпознават или нямат информация за това, че могат да натрупат средства за бъдещето на децата или внуците си чрез животозстрахователни продукти.

Женитбената и детска застраховка живот има за цел постепенно,докато детето расте, да му натрупат пари, с които да го подпомогнат финансово за неговото успешно бъдеще и старт в живота.

Уникално за тези програми е възможността на родителя да застрахова себе си като платец на полицата и основен източник на доход. Това им дава спокойствие и им гарантира добро образование и реализирани мечти на порасналите им деца. Какво по-хубаво от това – щастливи родители и щастливи деца.", обобщава застрахователният експерт София Лубани-Караначева.

 

напр. застраховка, офис