Прескачане на съдържание
positions

Свободни позиции

МЕНИДЖЪР НА ЕКИП

 

За нашите офиси в гр. София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Харманли, Враца, Габрово, Плевен, Гоце Делчев, Кюстендил, Свиленград, Ловеч, Кърджали и Троян.

Описание на длъжността:

 • Подбор, обучение и развитие на финансови консултанти;
 • Формиране и управление на екип от финансови консултанти;
 • Организиране дейността на екипа с цел постигане на конкретни екипни резултати;
 • Осъществяване на срещи и активна комуникация с потенциални клиенти;
 • Предлагане и продажба на застрахователните продукти на „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД;
 • Комплексно консултиране и дългосрочно обслужване на портфейл от клиенти.

Какво очакваме от Вас:

 • Интерес в областта на продажбите на финансовo-застрахователни продукти;
 • Желание за интензивна работа с екип от финансови консултанти;
 • Мотивация за постигане на високи резултати;
 • Активна комуникация и поддържане на дългосрочни взаимоотношения с индивидуални клиенти;
 • Умения за водене на търговски разговори;
 • Отговорност и инициативност при изпълнение на служебните задължения.

Какво считаме за предимство:

 • Търговски опит;
 • Предишен опит в директните продажби;
 • Опит в управлението на екип.

Какво Ви предлагаме:

 • Кариера в реномирана международна финансова компания, лидер на европейския и българския застрахователен пазар;
 • Висококвалифицирано обучение по стандартите на „GRAWE Group“;
 • Активна подкрепа на всеки етап от кариерата;
 • Ясна перспектива за професионално развитие и кариера в компанията;
 • Изключително атрактивно възнаграждение с бонусна система в съответствие с постигнатите резултати.

 

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД
София 1612, бул. Цар Борис ІІІ №1, ет. 5
e-mail: office@grawe.bg

 

GRAWE - От 193 години на Ваша страна

ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

 

За нашите офиси в гр. София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Харманли, Враца, Габрово, Плевен, Гоце Делчев, Свиленград, Кюстендил, Ловеч, Кърджали и Троян.

Описание на длъжността:

 • Провеждане на срещи с потенциални клиенти и водене на търговски разговори;
 • Предлагане и продажба на застрахователните продукти на „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД в съответствие с конкретните желания и потребности на клиентите;
 • Комплексно консултиране и дългосрочно обслужване на портфейл от клиенти.

Какво очакваме от Вас:

 • Интерес в областта на продажбите на финансово-застрахователни продукти;
 • Желание за активна комуникация и привличане на потенциални клиенти;
 • Поддържане на дългосрочни бизнес отношения с настоящи клиенти на компанията;
 • Мотивация за постигане на високи резултати;
 • Желание за работа в екип;
 • Отговорност и инициативност при изпълнение на служебните задължения;
 • Предишен опит в директните продажби и застраховането се счита за предимство.

Какво Ви предлагаме:

 • Кариера в реномирана международна финансова компания, лидер на европейския и българския застрахователен пазар;
 • Висококвалифицирано обучение по стандартите на „GRAWE Group“;
 • Активна подкрепа на всеки етап от кариерата;
 • Ясна перспектива за професионално развитие и кариера в компанията;
 • Изключително атрактивно възнаграждение с бонусна система в съответствие с постигнатите резултати.

 

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД
София 1612, бул. Цар Борис ІІІ №1, ет. 5
e-mail: office@grawe.bg

 

GRAWE - От 193 години на Ваша страна

напр. застраховка, офис