Прескачане на съдържание
People in a car

Headline

Subheadline

Generation women

Headline

Subheadline

 

Couple in a house

Headline

Subheadline

GRAWE Comfort
Headline Large

Програмата GRAWE Comfort 20+ защитава не само Вашия живот, но едновременно с това Вашето здраве и здравето на Вашите деца. Освен стандартните покрития - доживяване срока на Програмата и смърт, с GRAWE Comfort 20+ си осигурявате първокласна грижа при настъпване на 20 тежки болести. По този начин, ако през срока на Програмата настъпи някоя от изброените 20 болести, ще Ви бъде изплатена пълната застрахователна сума, включително натрупаният допълнителен доход, която да послужи за по-добро лечение, болнично обслужване и последващо възстановяване.

Програмата GRAWE Comfort 20+ осигурява допълнителна „плюс“ защита при 12 тежки заболявания и на Вашите деца. Застрахователното покритие включва всички Ваши собствени и осиновени деца, включително все още неродени или неосиновени. За всяко дете се изплаща една четвърт от договорената застрахователна сума по Основната програма. 

 

 клсхтгклсхкитепроутърдй 
 кхсдгйкгхсйкдхм,мнгклхдфклх 
хкдфхйксдхфйкклфхгсдйхгйкйкхйкхтйкс
крхтукръхтйкхрймкн,фхсдкхфйксдхйкклеуиъткх

 

Title grid Headline

NEshto

dsgsdgs

kghsk
sfgsf

eygdh

Headline small

Headline large
напр. застраховка, офис